Mutluluğun Bir Yolu Yoktur, Mutluluk Yolun Ta Kendisidir

Ben hayattaki hedefimi, yaşama amacımı anne olduktan sonra buldum. Bu sürece gelene kadar kendimi bulabilmek için üniversitede farklı alanlarda staj yaptım, iş hayatına başlayınca bu arayış sebebiyle 2–3 senede bir iş değiştirdim. Çok çeşitli kurslara gittim. Ama hiç birinde hayalini kurduğum, manevi yönden mutlu olduğum işi bulamadım. Kişinin kendini tanıması bazen geç olsa da hepsinin bir doğru zamanı vardı. Benim de hayallerimdeki işi bulabilmem, kalbimdeki boşluğu doldurabilmem oğlum doğduktan sonra oldu. Ve onunla birlikte benim hayallerim ve hedeflerim de yeniden şekillendi.

Şimdilerde işe dair mutluluğumu Kütahya’dan Kahramanmaraş’a, Adana’dan Trabzon’a kargo yollarken ve o minik bıdıkların üstünde BeyzBaby ürünlerini görünce yaşıyorum. BeyzBaby vasıtasıyla temas ettiğim her bebeğin ve çocuğun hayatına eşlik ediyor olmak, gözümün önünde büyüdüklerini fark etmek inanılmaz motive ediyor.

Dünya tatlısı, her anına hayranlık duyduğum bir oğlum varken şimdilerde bir sürü bebeği ve çocuğu da sanki doğduklarından beri tanıyormuşum gibi hissediyorum. Oğlumla birlikte bu hayal sayesinde belki de hiç tanıyamacağım bir sürü çocuğun büyümesine de eşlik ediyorum. Bu hayalin en güzel motivasyon unsuru manevi yönüyken, en tatlı tarafı da benim için bu minik bıdıkların anıları oluyor.

Belki 3–5 sene sonra pes edeceğim, farklı işlerde çalışacağım ama bildiğim bir şey var ki hayal kurmayı oksijene benzetiyorum. Hayal kurdukça derin derin tertemiz nefes alıyorum. Hayalimin gerçek olmasından ziyade o yolda harcadığım emek ve gösterdiğim çabayı seviyorum.

Ve şimdilik kurduğum ufak hayallerden biri de günün birinde sokakta yürürken önümde BeyzBaby marka giysiler giyen bebekler, çocuklar görmek. Gururla gidip “Merhaba bana güvendiğiniz için teşekkür ederim” diyebileceğim o günün de geleceğine inanıyorum.

Sevgiler,

Beyz

BeyzBaby’nin Serüveni Tüm gönderileri BeyzBaby ile görüntüle

Originally published at http://beyzbaby.wordpress.com on September 1, 2020.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store